سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

آبمیوه طببیعی

آبمیوه پرتقال توت‌فرنگ

۷۸,۰۰۰ تومان

آب هویچ

۳۴,۰۰۰ تومان

آب پرتقال طبیعی

۶۸,۰۰۰ تومان

آب سیب طبیعی

۶۸,۰۰۰ تومان

آب طالبی

۴۸,۰۰۰ تومان

آب انار طبیعی

۶۸,۰۰۰ تومان

بستنی

بستنی شکلاتی

۴۴,۰۰۰ تومان

بستنی میوه ای

۴۰,۰۰۰ تومان

بستنی زعفران پسته

۴۵,۰۰۰ تومان

بستنی مخصوص چاکلت

۱۰۸,۰۰۰ تومان

سان‌شاین

۱۰۸,۰۰۰ تومان

بستنی وانیل پسته

۴۵,۰۰۰ تومان

فالوده شیرازی

۳۸,۰۰۰ تومان

فالوده بستنی

۴۰,۰۰۰ تومان